Karamzinska huset

Helsingfors

Uttal: [karamsi:nska hu:sse]

Här bodde Aurora Karamzin, en av Finlands mest inflytelserika kvinnor på 1800-talet. Byggnaden som heter Villa Hagasund ägs numera av Helsingfors stadsmuseum.

Dela