Varianter: Borgare, BGS
Uttal: [bårjare], [be:ge:ess]
Högstadiet Borgaregatans skola byggdes år 1977. "Här blandas alla förortsbarn" beskriver en informant.
Dela