Varianter: Båckis, Bocks, Bocks bryggeri, Bocken
Uttal: [båkkis], [båkks], [båkks bryggeri:], [båkkin]

Det dåtida Bocks bryggeri går idag under namnet Bock's Corner Brewery och har eventuellt lett till att namnskicket har förfinats.

Dela