Tvålfabriken

Vasa

Uttal: [två:lfabri:ken]
Wasa tvålfabrik (senare Vasa tvål) grundades kring år 1885 av A.A. Hägglund och Emma Wissing och hörde till en av Finlands största tvåltillverkarna i början av 1900-talet. Den ursprungliga kontors- och bostadsbyggnaden från 1897 står fortfarande kvar längs med Levonsgatan. Bland arbetarna på 50-60-talet sade man kort och gott att man jobbade på "tvål".
Dela