Varianter: Torget, Salutorget
Uttal: [tårje], [sa:lutårje]

Vasa torg hade fram till 60-talet en livlig torghandel, som idag har avtagit. Här ordnas dock många evenemang och konserter.

Dela