Varianter: YP, YO, Uni, Uniparken
Uttal: [y:pe:], [y:å:], [uni], [uniparken]
Mötesplats för både svenskspråkiga och finskspråkiga ungdomar. Namnet används dock främst av svenskspråkiga.
Dela