Varianter: Ockurs, Stenkku
Uttal: [okkossj]
K-market Sundom har bytt ägare och namn men Ockurs har hållit i sig och även spridit sig bland ungdomarna i centrum som även har sitt umgänge i Sundom.
Dela