Nälkälinna

Vasa

Varianter: Nälkälinna, Kapitulanthuset
Uttal: [nälkälinna], [kapitulanthu:set]

Huset byggdes i början av 1900-talet och fungerade som bostad för gifta underofficerare under kriget. Det övergick i privat ägo 2003 och kallades även för Kapitulanthuset. Kapitulant syftar på en person som tagit värvning i armén och som hör till stampersonalen. Ordet kapitulera har däremot andra konnotationer och kan ha gett upphov till andra kopplingar till namnet.

Dela