Varianter: Kuntsi, Tullpackhuset, Nandor Mikola, Gamla Tullhuset, Strandmagasinet
Uttal: [kontsi], [tullpakkhu:set], [nandår mikåla], [gamla tullhu:set], [strandmagasi:net]
Namnet har växlat i takt med att verksamheten har bytts ut. Idag har Kuntsi museum för modern konst verksamhet här.
Dela