"På Svenska Litteratursällskapets hemsida med introduktion till "inofficiella namn", sägs följande: "En del inofficiella namn är allmänna och bekanta för de flesta invånare på en ort, en del namn används bara inom en vänkrets eller inom en familj. En del inofficiella namn är tillfälliga, andra lever länge, till och med generation efter generation. Till den här webbplatsen har vi i huvudsak valt ut sådana namn som är mer allmänt kända bland olika grupper och generationer." Det vore av stort källkritiskt intresse, att få veta på vilken, eller vilka uppgiftslämnare, samt hur många uppgiftslämnare som SLS grundar sig på, när de hävdar att "Pissberget" är ett namn för Badhusberget som är allmänt känt bland olika grupper och generationer på Åland. För bilburna glopar som kör dit, pissar och tömmer sina askkoppar där, ofta inte hemmahörande i Mariehamn, är benämningen möjligen vanlig, men för de flesta av oss vanliga stadsbor är denna benämning inte vanlig eller ens känd. Således, hur många uppgiftslämnare har SLS till grund för sin lansering av Badhusberget i Mariehamn som "Pissberget"?"
Lasse K., 06.07.2021 21:17
"Tack för din kommentar med en variant på namnet Pissberget, lägger in det i samlingen!"
Pamela Gustavsson, SLS arkiv, 10.11.2016 11:07
"Det är ju hångelberget"
Borgå, 07.11.2016 21:45