Uttal: [plani]
Plan där man tidigare spelade fotboll i stadsdelen Nystan. Idag finns här en lekpark.
Dela