Uttal: [pårnåtalå]
Höghus från 70-talet där det tidigare ryktades om att ha funnits viss bordellverksamhet.
Dela