Uttal: [gråbban], [gråbärj]
Vid friluftsområdet Gråberg, som uttalas kortstavigt, finns en motionsstig där man bl.a. kan skida vintertid.
Dela