Varianter: Gene, Lågstadiet
Uttal: [jene], [lå:gstadiet]
Generalhagens skola kallas numera kort för Gene. Tidigare kallade många skolan för Lågstadiet.
Dela