Fattighusbacken

Lovisa

Uttal: [fatihu:sbakkan]
Område där Fattighuset fanns vid gamla Ulrika ålderdomshem. Backen upp till hemmet var Fattighusbacken. Namnet används av äldre Lovisabor. 
Dela