Uttal: [essåbakken]
Den gamla avstjälpningsplatsen på sidan om gamla Kotkavägen kallas Essobacken. Essos lager har funnits här tidigare och gett upphov till namnet.
Dela