Varianter: Mejeriet, Stan
Uttal: [mejjeri], [sta:n]
Mejeriet låg tidigare mycket centralt på Torggatan 16 och orsaken att åka in till staden för de flesta sockenbor som hade kor var för att separera mjölk vid mejeriet. Mejeriet [mejjeri] kunde sålunda benämna stan eller centrum och gör det fortfarande bland vissa.
Dela