Varianter: Neristan, Gamla stan
Uttal: [ne:rista:n]
Den tidigare stadskärnan i staden bestod av Neristan och OppistanNeristan, eller Gamla stan, som många unga även kan säga, avgränsas söderut av Torggatan, norrut av Anders Chydeniusgatan, väster av Gustav Adolfsgatan och österut av Strandgatan. Neristan räknas till en av de största bevarade trähusstadsdelarna i Finland.
Dela