Nordvietnam

Karis

Område i Kila där husen ansågs tätt bebyggda. Namnen Nord- och Sydvietnamn för området användes främst på 60- och 70-talet.
Dela