Varianter: Blåbis, Blåbikan
Uttal: [blåbis], [blåbikan]
Frilufts- och rekreationsstället Blåbärslandet.
Dela