Varianter: Johis, Joharen
Uttal: [jåhis], [jåharen]

Lekplatsen och sportplanen Johannesparken invid Johanneskyrkan.

Dela