Varianter: Espen, Espan

Namnet Espen används både om Esplanadparken och om gatorna Norra esplanaden och Södra esplanaden. En variant till Espen är Espan.

Dela