Varianter: Kisis, Gamla mässhallen
Uttal: [kisis], [gamla messhallen]
Tölö sporthall som heter Töölön Kisahalli på finska. Kisis används av både finsk- och svenskspråkiga Helsingforsbor.
Dela