Uttal: [banan]
Cygnaeus lågstadieskola är en svenskspråkig lågstadieskola, som ligger på Bangatan. Gatunamnet har troligtvis gett upphov till kallelsenamnet Banan. Skolan hette tidigare Bangatans folkskola.
Dela