Wulffska hörnet

Helsingfors

Uttal: [vulvsskahö:rne]

Gathörnet vid varuhuset Stockmann. Här fanns tidigare pappershandeln Wulff.

Dela