""Tidigare" är ganska vagt, nu råkar jag veta att det är minst 50 år sedan, men jag har en känsla av att det kan vara ännu mera. Wikipedia säger fram till 1965."
Aspsusa, 11.09.2020 17:53