"Tack för din kommentar! Du har helt rätt. Bilden är missvisande med tanke på att benämningen syftar på fler än ett hus och/eller hela universitetet. Vi ska se över namnet."
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 03.01.2017 15:02
"Öh, Akademin? Alltså Chemicum eller Geologicum? Som säkert också har andra namn, men Akademin? Då finns det flera hus som kan kallas Akademin."
Tiina, 03.01.2017 14:04