Varianter: Bäckin, Draga
Uttal: [bekkin], [draga]

Gammalt namn för stadsdelen Dragnäsbäck som fram till 1935 hörde till grannkommunen Korsholm. Dragnäsbäckbornas språkbruk är tidigare delvis känt för att vara lite mer dialektalt än övriga Vasabors med starkare inflytande från landsbygden. Bäckin är bildat med den dialektala maskulinändelsen -in.

Dela