Pappersbron

Vasa

Uttal: [pappäsbro:n], [papäsbro:n]

Den lilla bron över Metviken fylldes först i med småsten, grus och lera, vilket ledde till namnet. På finska kallas bron Putusilta.

Dela