Finska teatern

Vasa

Uttal: [finska tea:tän]
Teatern heter officiellt Vaasan kaupunginteatteri, men kallas ofta Finska teatern bland svenskspråkiga. Den äldre delen av teaterns lokaler är från 1906 och ritat av stadsarkitekten A.W. Stenfors i jugendstil. Här fanns restaurangen Kulma där man kunde dansa på 60-talet. Teatercaféet heter fortfarande Kulma. 
Dela