"Tack för din kommentar och din intressanta iakttagelse! Vi har i regel föredragit ett lite mer "svenskt" stavningssätt när det gäller namnen i listan, förutom då informanterna uttryckligen har sagt att namnet skulle stavas på ett eller annat sätt. Vi ska se över fallet med Låohås. Tack för notifikationen!"
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 10.11.2016 12:46
"Skulle nog säga att stavningen bör vara Louhos. Väldigt få Vasabor stavar i allmänhet med Å och O istället för O och U. Å och O används mera på landsbygden, medan Vasasvenskan snarare tar till finsk stavning. "
Janni, 08.11.2016 11:29