"Tack för din kommentar och upplysande information! Vi ska fylla på med mer information så fort som möjligt."
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 22.12.2016 11:18
"Vaasan lyseon lukio finns fortfarande i byggnaden på Kyrkoesplanaden 27. Största delen av eleverna är lyseos elever. VG kom med först efter renoveringen 2012 och har sina utrymmen i den nyare delen. Festsalen och gymnastiksalen används av båda skolorna. "
En lärare, 22.12.2016 09:00