"Tack för din kommentar och ett nytt namn!"
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 24.01.2017 15:11
"Östernäs, på ändan av Källstigen ett radhus som kallas "Lilla Vatikanen" pga att det bodde samtidigt flera präster där."
Melonen, 05.01.2017 21:12