Frälsisbacken

Lovisa

Uttal: [fräsisbakkan]
Frälsningsarmén eller [fräsisarme:n] som det även har uttalats fanns tidigare här och har gett upphov till namnet.
Dela