Varianter: Åsen, Harju
Uttal: [å:sen], [harju]
Området Kvarnåsen kallas förkortat för Åsen. Finskans Harju används också bland svenskspråkiga. 
Dela