Uttal: [pyllån]
Kulle och litet bostadsområde i Antby där Skrapis (se Skrapis) ligger.
Dela