Uttal: [kri:garby:n]
På östra sidan om järnvägen i Antby finns ett litet bostadsområde med sammanlagt 19 hus som Ragnar Nordström lät bygga för krigsveteraner som kom hem från kriget.
Dela