Hälsokällan

Lovisa

Varianter: Hälsokällan, Radonkällan
Uttal: [helsotjellan], [radå:ntjellan]
Källan eller hälsobrunnen upptäcktes på 1750-talet då minerhaltiga källor eller s.k. surbrunnar var kända och ansågs ha hälsofrämjande effekter i det svenska riket. Lovisa var därefter känt som kurort under första hälften av 1800-talet.
Dela