Uttal: [kattpåtten]
Ett f.d. träsk vid Harjurinteen koulu där man lär ha dränkt katter.
Dela