Varianter: Bonga, Bongas slottet, Slottet, Baumgartners slottet, Lovenetzskis slottet
Uttal: [bånga], [bångas slåte], [slåte], [baomga:rtnärs slåte], [låvenetskis slåte]
Slottet Bonga är ett patricierslott i jugendstil som byggdes under ryska tiden. Huset är nu i Riitta Nelimarkka och Jaakko Seecks ägo och fungerar som bl.a. konstnärsateljé och konstmuseum, där Nelimarkkas verk finns utställda.
Dela