Varianter: Barackerna, Baracken, Småbostadshusen, Antby barackerna
Gamla arbetarbostäder. Idag finns bara den ena baracken kvar.
Dela