Varianter: Konsa, Peräbanken
Uttal: [kånsa], [peräbankkå]
Mellersta Österbottens konservatorium kan även kallas kort för Konsa, speciellt av de som vistats i byggnaden. Konservatoriet huserade tidigare Karleby sparbanks huvudkontor och kallades Peräbanken då ledningen kom från Linnusperä.
Dela