Gamlakarleby

Karleby

Varianter: Gamlakarleby, Karleby, Kokkola
Uttal: [gämbäka:bi], [ka:rleby:], [kåkkåla]
Stadens namn vid grundadet år 1620 och fram till 1977 då Gamlakarleby slogs ihop med landskommunen Karleby kommun. Staden tog då landskommunens namn. En del talar fortfarande om Gamlakarleby i speciellt historiska sammanhang eller när man avser stadskärnan med Neristan i fokus. Stadens finska namn Kokkola används även parallellt av stadens svenskspråkiga invånare, lite beroende på med vem man talar. 
Dela