Uttal: [rö:ssi]
Området Rödsö på andra sidan Perho å eller Åågi kallas för Röössi. Det lär vara viktigt att skilja på vad som hör till Rödsö och vad som hör till Palo, som ligger i angränsning till Rödsö.
Dela