Uttal: [jenkkitåri]
Parkeringsplatsen vid Torggatan bakom kyrkan kallas Jenkkitori. Namnet kan ha kommit från att folk körde med amerikanare här tidigare. Man kunde åka både på Lillrundi och Storrundi när man var ut och körde. 
Dela