Uttal: [kå:essge:]
Karleby svenska gymnasium har ofta kallats vid sin initialförkortning.
Dela