Uttal: [skoggan]
Huset som kallas Skuggan låg i skuggan av Brohuset som byggdes före. 
Dela