Varianter: Hakatori, Hakatorg
Uttal: [hakatåri], [hakatårj]
Sale-butiken och det lilla torget i höjd med Kokkostenen längs med Karlebygatan kallas Hakatori eller Hakatorg. Det ligger inte långt från det svenskspråkiga högstadiet i Karleby (idag Donnerska skolan) så hit for tidigare elever för att köpa "päivän pulla" på rasterna. 
Dela