Uttal: [hå:hå:tunneln]
Tunneln som går över sundet vid Halpa-Halli kan fungera som mötes- och samlingsplats för ungdomar. Den kallas HH-tunneln och förortningen kommer troligtvis från företagets namn.
Dela