Varianter: Purje, Seglet
Uttal: [porje], [segle]
Den lilla scenen med ett vitt segel i hörnet av Strandgatan och Fabriksgatan kallas kort för antingen Purje eller Segle bland åtminstone stadens svenskspråkiga ungdomar.
Dela